تقریبا همه کسانی که آشنایی مقدماتی با زیست‌شناسی دارند ، نام
جیمز واتسون را شنیده‌اند ، چرا که او دانشمندی است که
پیشگام شناسایی
DNA
شد و به همین خاطر جایزه نوبل به وی
اهدا شد.

این هم تاریخچه ی کشف DNA

برای استفاده باید  office word 2007-2003 داشته باشید.

حجم :100kb

دانلود در ادامه ی مطلب....

 

تقریبا همه کسانی که آشنایی مقدماتی با زیست‌شناسی دارند ، نام
جیمز واتسون را شنیده‌اند ، چرا که او دانشمندی است که
پیشگام شناسایی
DNA
شد و به همین خاطر جایزه نوبل به وی
اهدا شد.

این هم تاریخچه ی کشف DNA

برای استفاده باید  office word 2007-2003 داشته باشید.

حجم :100kb

دانلود